Venda de tiquets fins divendres a les 13.00hDarreres notícies del coronavirus

Condicions de compra

Condicions generals

Amb la compra d'un bitllet, el viatger coneix i accepta les següents condicions:

BITLLETS: Els bitllets poden adquirir-se a través del web www.somcoolinquiet.com i en els
propis vehicles en el moment de la sortida de l'autobús. (condicionat a la disponibilitat de places
en funció de la capacitat total del vehicle).
Els bitllets adquirits a través d'Internet així com en el propi vehicle són al portador, podent ser
utilitzats per la persona que els posseeixi (la custòdia del bitllet prèviament adquirit únicament
correspon a l'usuari); la pèrdua del bitllet al portador no dóna dret a devolució d'import, sent
obligatori adquirir nou bitllet per al servei en el qual es pretengui viatjar.
El bitllet únicament serà vàlid per a la data i hora que figuri en aquest. La no presentació a la
sortida del servei implica la pèrdua del viatge i no dóna dret al canvi de bitllet o devolució de
l'import.

COMPROVACIÓ DE DADES DEL BITLLET: És responsabilitat del client revisar les dades del
bitllet en el moment d'adquirir el bitllet, que les dades impreses (trajecte, data i hora)
coincideixen amb els que ha sol·licitat. No s'admetran reclamacions una vegada retirat / abonat
el bitllet.

BITLLETS DETERIORATS: No seran admesos els bitllets que presentin esmenes, ratllades, o
deterioracions que impedeixin l'adequada identificació del trajecte, data i/o hora.

MODIFICACIÓ DE BITLLETS: Una vegada adquirit el bitllet, no es permeten canvis.

ANUL·LACIONS: No s'admetran devolucions de bitllets.

NO FUMAR: Està prohibit fumar a l'interior del vehicle.

OBJECTES PERDUTS: s'hauran d'adreçar al següent formulari, per tal de reclamar l'element
perdut. Contacte amb TMSA (Transport Menorca SA) per comunicar pèrdua d'un objecte

PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA:
No existeixen limitacions per a passatgers amb discapacitats o condicions especials, tret que es
tracti de persones amb mobilitat reduïda que depenguin per a accedir a l'autocar d'una
plataforma elevadora per posar la cadira de rodes en el vehicle. En quant a usuaris amb
cadires de rodes, informar que el vehicle disposa d'espai per una persona. (condicionat a la
disponibilitat de places en funció de la capacitat total del vehicle).

LLIBRE DE RECLAMACIONS: Existeix un llibre de reclamacions en tots els vehicles, a la
disposició dels seus usuaris.

barscc-visacc-mastercardcc-amex